Odobrenja ( Kasa skonto )

U aplikaciji robno (verzija 1.450)  dodana podrška za Odobrenja. Najprije je potrebno u matičnim podacima pod Postavke odobrenja unijeti broj dana i postotak popusta za plaćanje računa prije datuma dospijeća. Logično je za pretpostaviti što je veći broj dana plaćanja prije roka dospijeća da je veći postotak. U Servisni programi -> Zaglavlja dodan je jahač za definiranje teksta na podnožju...

Obrazac MPP-1

U aplikaciji plaće (verzija 1.295)  dodan obrazac MPP-1. U matičnim podacima na Zaposlenici. Comments comments

DI – obrazac dugotra...

U aplikaciji osnovna sredstva (verzija 1.026)  dodana podrška za obrazac DI ( Dugotrajna imovina). Moguće je izlistati obrazac ili generirati xml datoteku koju šaljemo Poreznoj upravi. Program se nalazi u meniju Obračuni. Comments comments

Plaća poduzetnika (vlasnik...

U aplikaciji plaće (verzija 1.287)  omogućen unos primanja u danima za vlasnike (oznaka stjecatelja 0031-0039, oznaka primitka 0101-0103). Prilikom unosa obračuna potrebno je unijeti predviđeni datum isplate i u slučaju kad se poduzetnička plaća ne isplaćuje. Comments comments

Plaća dohodaša

U aplikaciji plaće (verzija 1.285)  dodana podrška za dohodaše. U matičnim podacima potrebno je zaposlenika označiti kao dohodaša. Pojedini zaposlenik može biti ili vlasnik ili dohodaš. Nadalje potrebno je dodati primanje s odgovarajućom oznakom primitka (5801-5807). Ako je odabrana oznaka 5801 potrebno je unijeti koeficijent kojim se množi prosječna bruto plaća (za 2016.g. je 8037,00 )....

Obrazac OPZ-STAT – 1

U aplikacija Knjiga U/I računa (verzija 1. 418) dodana podrška za obrazac OPZ-STAT–1. Moguće je izlistati obrazac ili generirati xml datoteku koju šaljemo Poreznoj upravi. Da bi omogućili podatke za Obrazac potrebno je u knjizi izlaznih računa voditi evidenciju plaćanja. Kod poreznih obveznika koji plaćaju porez po naplaćenoj realizaciji otvaranjem početnog stanja u Knjizi U/I prebacuju se...

Evidencija radnog vremena ...

U aplikaciji plaće (verzija 1.260)  dodana podrška za evidenciju radnog vremena po novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 32/2015. Dodan je program za unos nenazočnosti kojim se unosi razdoblje (od datuma do datuma) kada radnik nije na poslu. Razlog nenazočnosti može biti: godišnji odmor, bolovanje, rodiljni-roditeljski dopust, plaćeni dopust, neplaćeni dopust,...
recent from Informacije
recent from Informacije
Popular Articles