Plaća dohodaša

U aplikaciji plaće (verzija 1.285)  dodana podrška za dohodaše. U matičnim podacima potrebno je zaposlenika označiti kao dohodaša. Pojedini zaposlenik može biti ili vlasnik ili dohodaš. Nadalje potrebno je dodati primanje s odgovarajućom oznakom primitka (5801-5807). Ako je odabrana oznaka 5801 potrebno je unijeti koeficijent kojim se množi prosječna bruto plaća (za 2016.g. je 8037,00 ). Također je potrebno unijeti odgovarajuću oznaku stjecatelja (0041-0049 ). Takvo primanje se unosi u obračunu u danima. Moguće je unijeti samo onoliko dana koliko ima mjesec na koji se obračun odnosi. Prilikom unosa obračuna potrebno je unijeti predviđeni datum isplate.

Comments

comments