Currently Browsing: Drugi dohodak

Unos JOPPD za novčanu naknadu za zapošljavanje invalida

U aplikaciji plaće (verzija 1.254)  dodana podrška za novčanu naknadu u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom u JOPPD. Dodana je nova ikonica „Naknada za invalide“ u JOPPD obrazac. Unosimo broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti te...

Podrška za PDF417 2D bar kod na HUB3

U aplikaciji plaće (verzija 1.225)  dodana podrška za PDF417 2D bar koda na papirnatim nalozima za plaćanje u domaćem platnom prometu (HUB3)

Nadopuna JOPPD obrasca

U aplikacija plaće (verzija 1.220)  Kod unosa JOPPD obrasca dodali mogućnost odabira vrste ( Izvorni ili nadopuna) Kada je nadopuna pita da se unese prvi redni broj stavke u nadopuni. Najčešće kada je plaća unesena kod COP a drugi dohodak u Integratorovom programu.

Način isplate u drugom dohotku

U aplikaciji Drugi dohodak (verzija 1. 052) dodali mogućnost određivanja načina isplate ( tekući ili žiro račun). To se određuje na vrsti ugovora.