Currently Browsing: Robno

Odobrenja ( Kasa skonto )

U aplikaciji robno (verzija 1.450)  dodana podrška za Odobrenja. Najprije je potrebno u matičnim podacima pod Postavke odobrenja unijeti broj dana i postotak popusta za plaćanje računa prije datuma dospijeća. Logično je za pretpostaviti što je veći broj dana plaćanja prije roka dospijeća da je...