Currently Browsing: Financijsko

Obrazac GFI-POD u Excel formatu za FINU

U aplikaciji Financijsko (verzija 1.392) za Obrazac GFI-POD dodana ikonica za generiranje Excel datoteke koja se može učitati i poslati FINI.

Podrška za PDF417 2D bar kod na HUB3

U aplikaciji plaće (verzija 1.225)  dodana podrška za PDF417 2D bar koda na papirnatim nalozima za plaćanje u domaćem platnom prometu (HUB3)

Promjena u PD obrascu za 2013.g.

Aplikacija Financijsko(Verzija 1.373)  u obrascu PD za 2013. godinu promijenjen je izračun retka 59. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje. Prema uputama Porezne uprave predujmovi za sljedeće porezno razdoblje izračunavaju se tako da se osnovica za izračun predujma poreza na dobit podijeli s brojem...