Currently Browsing: Plaće

Obrazac MPP-1

U aplikaciji plaće (verzija 1.295)  dodan obrazac MPP-1. U matičnim podacima na Zaposlenici.

Plaća poduzetnika (vlasnika)

U aplikaciji plaće (verzija 1.287)  omogućen unos primanja u danima za vlasnike (oznaka stjecatelja 0031-0039, oznaka primitka 0101-0103). Prilikom unosa obračuna potrebno je unijeti predviđeni datum isplate i u slučaju kad se poduzetnička plaća ne isplaćuje.

Plaća dohodaša

U aplikaciji plaće (verzija 1.285)  dodana podrška za dohodaše. U matičnim podacima potrebno je zaposlenika označiti kao dohodaša. Pojedini zaposlenik može biti ili vlasnik ili dohodaš. Nadalje potrebno je dodati primanje s odgovarajućom oznakom primitka (5801-5807). Ako je odabrana oznaka 5801...

Evidencija radnog vremena radnika po NN 32/2015.

U aplikaciji plaće (verzija 1.260)  dodana podrška za evidenciju radnog vremena po novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 32/2015. Dodan je program za unos nenazočnosti kojim se unosi razdoblje (od datuma do datuma) kada radnik nije na poslu. Razlog nenazočnosti može...

Unos JOPPD za novčanu naknadu za zapošljavanje invalida

U aplikaciji plaće (verzija 1.254)  dodana podrška za novčanu naknadu u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom u JOPPD. Dodana je nova ikonica „Naknada za invalide“ u JOPPD obrazac. Unosimo broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti te...

Ažurirana XML shema za izvoz obračuna u COP.

U aplikaciji plaće (verzija 1.228)  ažurirana XML shema za izvoz obračuna u COP.

« Older Entries