Evidencija radnog vremena radnika po NN 32/2015.

U aplikaciji plaće (verzija 1.260)  dodana podrška za evidenciju radnog vremena po novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 32/2015. Dodan je program za unos nenazočnosti kojim se unosi razdoblje (od datuma do datuma) kada radnik nije na poslu. Razlog nenazočnosti može biti: godišnji odmor, bolovanje, rodiljni-roditeljski dopust, plaćeni dopust, neplaćeni dopust, štrajk, isključenje s rada. Unesenom razdoblju možemo pridijeliti određeno primanje koje će nam poslužiti za prebacivanje u obračun plaće. I dalje u programu evidencije radnog vremena unosimo početak i završetak radnog vremena te nužno šifru primanja i broj sati rada. Također možemo unijeti koliko je bilo rada na terenu a koliko u zastoju. Potrebno je unijeti nenazočnost u slučaju državnog blagdana, ali tada ne unosimo početak i završetak radnog vremena.

Comments

comments