Novi obrazac R1 u plaćama

  • Aplikacija Plaće (verzija 1.204)

Na meniju Matični podaci=>Zaposlenici dodan obrazac R1 – Potvrda o plaći koji se ispunjava i predaje HZZO-u u slučaju kada se ostvare uvjeti po kojima obaveza isplate naknade za vrijeme provedeno na bolovanju prelazi iz nadležnosti poslodavca u nadležnost HZZO.

Da bi obrazac bio ispravno popunjen potrebno je:

–          na meniju Servisni programi=>Postavke popuniti polje Broj obveze HZZO

–          na meniju Matični podaci=>Zaposlenici=>Ažuriranje popuniti polje Broj osigurane osobe u HZZO

–          na meniju Matični podaci=>Primanja na samoj tabeli kvačicom označiti primanja koja ulaze u osnovicu za izračun bolovanja u tekućoj i prethodnoj godini (ako se razdoblje od 6 mjeseci proteže u prethodnu godinu). Inicijalno su sva primanja označena da ulaze u osnovicu za bolovanje, tako da je potrebno skinuti kvačicu sa primanja koja ne ulaze u osnovicu za bolovanje.

Comments

comments