Promjena podataka za arhivirani obračun plaća

U aplikaciji plaće (verzija 1.225)  dodana podrška za promjenu podataka u već arhiviranim obračunima (npr. naknadno odobrena ozljeda na radu ili pogrešna općina zaposlenika).

U programu Obračuni dodana je grupa programa Storniranje.

Pl1225_1

U daljnjem tekstu opisujemo postupak kada želimo promijeniti plaću jednog ili više zaposlenika iz arhiviranog obračuna (u daljnjem tekstu izvorni obračun) koji nije zadnje arhivirani.

Nije moguće stornirati neisplaćeni i naknadno isplaćeni obračun.

Odaberemo izvorni obračun te odaberemo ikonicu Storniranje obračuna. Pojavi nam se forma u kojoj je predložen prvi sljedeći broj obračuna i opis iz obračuna koji storniramo s dodatkom na kraju STORNO. Po želji broj i opis obračuna možemo promijeniti.

Datum obračuna, datum isplate, mjesec i godina obračuna su isti kao i u izvornom obračunu.

Nadalje su prikazani svi zaposlenici kojima je obračunana plaća u izvornom obračunu. Za zaposlenike čije plaće ne želimo stornirati uklonimo kvačicu. Plaće će biti stornirane onim zaposlenicima koji imaju kvačicu.

Pl1225_2

 

Na taj način smo stornirali (poništili) doprinose, porez, prirez i neto za isplatu za odabrani obračun zaposlenika. Ono što se ne stornira a odnosi se na taj obračun su obustave (krediti ili članarine).

Nakon toga slijedi Dodavanje obračuna (u daljnjem tekstu ispravni obračun) koji je povezan sa stornirajućim obračunom . Datum obračuna, datum isplate, mjesec i godina te ostali parametri su kopirani iz izvornog obračuna. U ispravni obračun je moguće dodati samo zaposlenike čiji obračuni postoje u storno obračunu.  Svi parametri  koji se odnose na zaposlenika se preuzimaju iz izvornog obračuna. Ako želimo promijeniti neki od parametara potrebno ih je promijeniti u matičnim podacima zaposlenika. Kad kliknemo mišem na zaokruženu ikonicu dobivamo prozor u kojem su podaci o zaposleniku.

Pl1225_3

Podaci koji se razlikuju od trenutnih matičnih podataka zaposlenika su označeni crvenom bojom.  Ako ih želimo promijeniti samo kliknemo na crveno polje. Nakon toga unosimo primanja. Tako unesen obračun ne uzima obustave (kredite i članarine) te ne utječe na eventualne kasnije isplate u istom mjesecu ako se promijenio porez i prirez. U tom slučaju je potrebno stornirati i taj obračun i unijeti novi da bi se porez i prirez dobro obračunali za taj mjesec .

Kada ove promjene želimo dodati u JOPPD moramo nulirati (kroz korekciju izvornog JOPPD-a) retke koji se odnose na stornirane obračune zaposlenika. Nakon toga radimo nadopunu birajući kao izvor ispravni obračun.

Napomena: naknadno ažuriranje storno obračuna:

-uvijek je moguće dodavanje novog zaposlenika iz izvornog obračuna

-moguće je uklanjanje zaposlenika iz obračuna ako ne postoji ispravan obračun za tog zaposlenika, nije moguće uklanjanje zaposlenika iz obračuna ako postoji ispravan obračun za tog zaposlenika.

Comments

comments