Promjena u PD obrascu za 2013.g.

Aplikacija Financijsko(Verzija 1.373)  u obrascu PD za 2013. godinu promijenjen je izračun retka 59. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje. Prema uputama Porezne uprave predujmovi za sljedeće porezno razdoblje izračunavaju se tako da se osnovica za izračun predujma poreza na dobit podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit. Osnovica za izračun predujma izračunava se tako da se iznos iskazan na rednom broju 42. uveća za iznos iskazan na rednom broju 28. i rednom broju 34.1. i pomnoži sa poreznom stopom od 20%, te se od tog iznosa oduzme iznos iskazan na rednom broju 52.

Comments

comments