Unos iznosa poreza koji se može odbiti za EU račune

U aplikacija Knjiga U/I računa (verzija 1. 371) kada se radi o unosu EU računa dodali mogućnost unosa iznosa poreza koji se može odbiti. Također kod Knjige ulaznih računa dodali opciju za prikaz EU računa.

Comments

comments