Obrazac OPZ-STAT – 1

U aplikacija Knjiga U/I računa (verzija 1. 418) dodana podrška za obrazac OPZ-STAT–1. Moguće je izlistati obrazac ili generirati xml datoteku koju šaljemo Poreznoj upravi. Da bi omogućili podatke za Obrazac potrebno je u knjizi izlaznih računa voditi evidenciju plaćanja. Kod poreznih obveznika koji plaćaju porez po naplaćenoj realizaciji otvaranjem početnog stanja u Knjizi U/I prebacuju se neplaćeni ( ili djelomično plaćeni računi) iz prethodnih godina. Za sve neplaćene izlazne račune iz prethodnih godina koji nisu prebačeni početnim stanjem omogućen je unos starih računa.  Da bi olakšali unos starih računa dodano je generiranje starih računa. Prethodno je potrebno otvoriti početno stanje u financijskom i Knjizi U/I.

Comments

comments