Currently Browsing: Informacije

Evidencija radnog vremena radnika po NN 32/2015.

U aplikaciji plaće (verzija 1.260)  dodana podrška za evidenciju radnog vremena po novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 32/2015. Dodan je program za unos nenazočnosti kojim se unosi razdoblje (od datuma do datuma) kada radnik nije na poslu. Razlog nenazočnosti može...

Dodan obrazac PPO – 2015

U aplikaciji Knjiga U/I računa (verzija 1. 404) dodana podrška za obrazac PPO – 2015.

Obrazac GFI-POD u Excel formatu za FINU

U aplikaciji Financijsko (verzija 1.392) za Obrazac GFI-POD dodana ikonica za generiranje Excel datoteke koja se može učitati i poslati FINI.

Unos JOPPD za novčanu naknadu za zapošljavanje invalida

U aplikaciji plaće (verzija 1.254)  dodana podrška za novčanu naknadu u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom u JOPPD. Dodana je nova ikonica „Naknada za invalide“ u JOPPD obrazac. Unosimo broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti te...

Ažurirana XML shema za izvoz obračuna u COP.

U aplikaciji plaće (verzija 1.228)  ažurirana XML shema za izvoz obračuna u COP.

Dodan obrazac PPO – 2013/2014

U aplikacija Knjiga U/I računa (verzija 1. 384) dodana podrška za obrazac PPO – 2013/2014.

« Older Entries Next Entries »